Akatuera Angaanga

I raro ake i te papa ture moni a te Kavamani Kuri Airani e au akatinamou arataki tetai tei akanooia kia aru ia.  Ko teia au angaanga puapinga rikiriki  (Nuti Reni$30,000) kia akatuera ia ki vao.  E tuatau tetai ka anoano te WATSAN kia raveia tetai au angaanga rikiriki. 

Ka akakite iatu i runga i teia kapi te au angaanga tei akatuera iatu.

Ka akakite katoa iatu te aronga tei autu atu i teia au tueraanga.