Angaanga mai kia matou

Kua maka te mataara o te angaanga taokotai tei akaari ia mai e te aronga angaanga o te WATSAN.  I teia nei kua kite ia te puapinga teia rauka i roto i te taporoporo anga i to tatou aorangi e te akatinamou anga i te au takaianga tei akanoo ia.  

Te akara nei te opati WATSAN i tetai aronga karape kite to ratou te ka tano kia angaanga mai.  Kua akanooia te angaanga a teia opati i te akatinamou anga i te au kupu angaanga te ka riro i te arataki ia ratou e ta ratou au akamaramaanga ei tauturu i to tatou kavamani Kuki Airani, te au Minita e te au tangata tutara akaaereau.

E opati meangiti ua te WATSAN no reira taki tai uake taime e kimi aronga angaanga ana teia opati.  Me e akae e angaanga tetai ka na runga mai te reira i teia kapi.

Te akara atu nei matou i tetai au aronga matutu, tiratiratu, tua katau i te angaanga mai ma te maoraora o te ngakau i te inangaro i te rave i teia tu angaanga ma te tutaki me kore tutaki kore.  Me ka tano iakoe teia tu angaanga tuku mai i toou au peapa apii ki konei i te opati WATSAN.