Au akakiteanga ki te ona ngutuare

NGUTUARE

E au angaanga akameitaki i te au ngai vairanga repo i raro ake i te porokaramu a te WMI te tere nei teia angaanga ki mua no Muri e Avana.  I roto ia Titema 2012 kua oti teia au akanoonooanga, kua tere atu i te 90 au ngutuare tei oti.

Ko te au ngutuare katoatoa i Muri e Avana e tikaanga to ratou kia o mai ki roto i teia au akanoonooanga tei tutara ia e te WATSAN. 

Ka anoano ia koe ngutuare kia taina mai i teia kapi peapa e oti akaoki mai ki te WATSAN.  I teia atianga kua tere atu i te 95 patene kapi peapa tei akaoki mai ki te WATSAN.

Ko teia akapouanga moni e $10,000 - $15,000 ki runga i te vairanga repo takitai na te Kavamani raoki e tutaki i teia.  Ko taau ua rai ngutuare tangata ka tutaki koia e $1,000.

Tei iakoe ona ngutuare i te tutaki i teia $1,000 oko tai taime me kore tutaki rikiriki.

Mei tae mai ana taau tutaki mua ka rauka i reira ia matou i te akamata i te angaanga atu ki runga i toou vairanga repo tangata i roto i tetai tai ki te rua marama.

Kare tetai angaanga e rave ia noou ngutuare mari ra kia uipaanga ia ki te tama akaaere o te WATSAN.  I roto i teia uipaanga ka uriuri ia te turanga o te angaanga e eaa te ka anoanao ia mai no ko i te ona ngutuare na roto i te taina anga peapa.

Me akamata ia teia angaanga ka oti te reira i roto i te rua ra, kare e tere atu.  Ka timata pakari atu te au aronga angaanga i te akaiti mai i te tuatau ka pou i runga i teia angaanga ma te akamanea atu i mua ake ka akaoti ei.

Ko te au ngutuare tei iki kia tutaki rikiriki ratou aravei atu i te opati WATSAN i roto i te are uipaanga i Muri, Ngatangiia.

Te ora e tuera ana te opati WATSAN koia, Monite ki te Varaire, 8 popongi ki te ora 4 aiai me kore taniuniu atu ki runga i te numero 22-648.

KIMI PUAPINGA

Te akamata nei te opati WATSAN i te koukou i te au angaanga no Muri e Avana.  Ko te akatinamouanga i konei koia oki i te au ngai kimianga puapinga.  Ko teia tuanga angaanga e manganui uatu rai te koukouanga i roto i te reira:

  • Kua akarakara akaou ia i teia nei te tango vairanga repo e kua kapiti katoa ia mai teia au ture tei akatinamou ia ki te au ngai kimianga puapinga
  • Kua akatanoia i teia nei e te tuanga vairanga repo e au ripioti tei rauka mai no ko mai i te au ona kimi puapinga i Muri e Avana
  • Akapapaanga i tetai papa karere na te au ona kimi puapinga i te akamarama e eaa ta ratou ka rave i te akameitaki mai i turanga o to ratou au vairanga repo kia tau te reira
  • Oronga atu i tetai tauturu ki te au ona kimi puapinga no te akameitaki mai i te turanga o to ratou vairanga repo

Ka riro teia angaanga na te opati WATSAN e te Marae Ora e rave atu.  E ka tauturu katoa mai te tama akaaere no te kamupani Blue Barn Nuti Reni.

Kia tau ki te akanooanga o te au ngai kimi puapinga e kua akamata ia mei te 4 -16 Titema 2012.  Ko teia au akanooanga ka rave ia te reira e te tama akaaere no te Blue Barn, Nuti Reni e pera katoa te tama akaaere no te WASTAN e te Marae Ora.

E au reta akamarama i teia tuanga angaanga kua tu’a iatu ki te au ona kimi puapinga.  Ka taniuniu atu te opati WATSAN i te akapapu atu e eaa te taime tau no te tutaka atu anga i taau ngai kimi puapinga, me kore aravei mai ia matou i konei i te are uipaanga Muri, 8 popongi – 4 aiai Monite ki te Varaire me kore taniuniu mai ki runga i te numero 22 648.