Au manata o te Vai

Me e manamanata vai toou i te ngutuare me kore paipa puta, taniuniu atu i te opati o te Tuanga Vai ki runga i te numero 26 635.

Kia akamanako koe e, me kare e meitaki ana te turanga ririnui o toou vai tei maani ia i roto i toou ngutuare, ka riro te reira apaianga naau.