Au tangata angaanga

Ka rauka iakoe i te tuatua atu ki tetai uatu tangata i roto i teia opati watsan@oyster.net.ck

 

Tai Nooapii  Tutara Arataki WATSAN

Kua riro mai Tai ei Tutara Arataki no te WATSAN.  Kua akamata mai aia ki te Pae o te Angaanga i te mataiti 2007.  I mua atu ana kua angaanga mai aia ki roto i te nga i akatoanga pairere e pera katoa te ngai kimi puapinga.  Kua rauka mai tona peapa teitei i te apii tua toru USP. 

Kenneth MacDonald Manitia Porokaramu

Ko Kenneth e Manitia Porokaramu aia.  E 25 mataiti tona kite e te karape i runga i tana au ngai angaanga mai ana i Iuropa, Tekotia, Nuti Reni e te pa enua Pasifica.  Kua akamata mai aia i te angaanga na te opati WATSAN i roto i te marama Aukute 2011.  Koia te tangata maata no te akatinamou anga e kia neke te angaanga e rave ia nei i raro ake i te au porokaramu angaanga a te opati WATSAN.

Tekao Herrmann      Tama Akaereau no te WATSAN

Kua akaoti a Tekao i tana apii tua rua ki Rarotonga i mua ake a aere atu aia ki te apii tua toru i Aotireria.  Kua rauka mai tana peapa teitei, e kua oki mai ki te Kuki Airani no te tavini atu i tona iti tangata na roto i te Pae o te Angaanga.

Catrina McDiarmid  Manitia Akakitekite Tuatua

Kua angaanga ana ka Catrina ki roto i te tuanga akakitekite tuatua vaa e te roro no tetai 10 mataiti.  I angaanga mai ana aia ki roto i te Minitiri Porena i Nuti Reni, kapiti atu ki tana angaanga WATSAN, kite aorangi, porotiki e te vai atura. 

Jaime Short   Akatereau no runga i te akatanotano porokaramu

Kua apii atu a Jaime ki te apii tua toru i Akarana i Nuti Reni i te tuanga o te Taporoporo i to tatou aorangi.  Oki mai aia ki te Kuki Airani, angaanga ki te WATSAN.  I mua atu ana i angaanga atu ana aia ki te Tuanga Taporoporo. 

Tangi Taoro  Akaetereau no runga i te Porokaramu

E manganui te au tuanga i roto i te Kavamani i angaanga mai ana a Tangi.  E akava nui tetai angaanga a teia vaine.  Te angaanga nei aia na te WATSAN i te tuanga o te aketeretereanga i ta ratou pute moni.