Au Tuanga o te Vai

Ko te IWRM e kimianga ravenga teia na roto i te turuanga mai teia taokotaianga koia oki te GEF e pera katoa te Kavamani Kuki Airani.

Kua akamata teia porokaramu i te mataiti 2009 i te akatereanga i te vai natura e pera katoa te tai roto i runga ia Rarotonga nei. 

Kia rauka manea teia angaanga i te rave:

1.  Kia akarakara matatio ia te turanga o te vai e te au takaianga.

2. Kia akakitekite ia teia au kimikimianga ki to tatou iti tangata kia marama ratou.

3. Kia akaketaketa ia teia kopapa e tatou tangata kia akapuapinga ia teia takaianga.

I raro ake i te IWRM, e au angaanga tetai tei oti na roto i te akameitakianga e te akara matatio anga i te akameitaki i to tatou tai roto e pera katoa to tatou mato vai.  Toro katoa ia tetai parani i te akatakaanga i te au ngai tei manamanata iri atu ki te mato vai  tutara.