Koianga Tita

E koi iana ta tatou tita ngutuare, oko tai taime i te epetoma.

E mea puapinga kia koe ngutuare kia iriiri e te kopae ke i taau tita kia tano te akatuanga’anga ka aao atu ei ki roto i te raurau.  Ka kitea ia teia au tuatua akamaramaanga ki roto i te kapi o te kopaeanga.

Ka akapeea koe i te tuanga anga i taau tita kia koia?

  • Kia aao ia taau tita ki roto i te raurau (puao), kare e tere atu ki te 60 rita.
  • Kia tapeka meitaki ia taau raurau (puao)
  • Kia taru i taau raurau puao tita ki roto i te taramu kia kore e eruia e te au animara koka aere ua.
  • Tukuia kia pae matara no te koianga.
  • Te vai tetai au tita kare e rauka ia kia tariia, auraka e tuku ki te pae matara.
  • Te vai nei tetai au ngai kimi puapinga na ratou e koi ana i te tita a te au ona pitiniti.

Ka rauka katoa iakoe i te apai tika atu i taau tita ki te ngai titirianga tita.

Collection Schedule

Monite

Akamata mai ki te ngutuare kopaeanga i Matavera, oki atu ki te Are Kareoi Nui, ki te arametua ki te apii Avarua, oki mai ki te ngutuare o te Kavamani Nuti Reni i uta i te arametua Teariki Piri ki te mataara maata, aere atu ki te are teata, arametua ki te toa o Tupa, aere atu ki uta i Takuvaine, oki mai ki te ngai tuku mera ki ko i te ngai tiaki pereo, mataara maata ki te ngai akatoanga pairere, na tai i te mataara nui i Nikao aere atu ki te mataaara Harley.

Ruirua

Mataara maata i Titikaveka ki Ngatangiia, akaoti ki te ngutuare kopaeanga, oki mai taopenga ki te Edgewater.

Ruitoru

Mataara maata ki te Pae o te Angaanga Arorangi ki te apii Avatea neke atu ki te ngai akatoanga pairere ki uta i te maunga i Avatiu, arametua ki ko ia Ross Hunter, aere atu ki te ngai potaka poro, ngai oake motoka, ngai tiaki anga pereo ki te mataara maata aere atu kia Teariki Piri ki te arametua, akaoti atu ki te aretoa Tradewinds i te au rua epetoma ua.  Aere atu ki te mataara Punamaia na te arametua, otera Ariana akaoti atu ki te mataara maata.

Parauparau

Akamata mai na te arametua i Arorangi ki te arametua i Titikaveka aere atu ki Matavera arametua akaoti atu ki te are tapaeanga i Matavera i runga i te mataara maata.

Varaire

Arametua o te ngai patu poro i Nikao aere atu ki te mataara Harley, ki Tepuka, ki Tereora, ki te mataara o te ngai Tarekareka, ki te ngai akatoanga pairere, arametua ki te ngai tarai apinga, runga akaou ki te mataara maata ki Matavera, akaoti atu ki te MainLine.

Maanakai

Runga i te mataara maata Arorangi, aere atu ki te are pure porotitani i Avarua ki te Are Karioi Nui, na uta i te ara metua ki Avana, ki te matara maata, ki te otera Sokala, ki te ngai kaikai Flame Tree, aere atu Titikaveka e akamotu atu ki te otera maata Rarotonga i Arorangi.