Kopaeanga

Ko te kopaeanga i roto nei i te Kuki Airani ko tetai tuanga puapinga teia, inara te ki viviki nei to tatou ngai vairanga anga tita!

Ko te maataanga o te au apinga kopaeanga e koia nei, tutaki kore te reira, mari ra ko te au tita kia akatuanga ia te reira.

 Akara i teia au takaianga mama e rima

1. Takake i te punu poti inu, te moina paratiki e te moina io

2. Kia tama i te au paoti punu kai e te au ipu unu vai

3. Kia tuku takake ia te kopaeanga ki roto i te raurau puao me kare ki roto i te pakete no te tutakianga.

4. Kia tukuna te kopaeanga ki te pae mataara no te ra koianga.

5. Ko te au tita manamanata te ka riro mai ei kino kare te reira e koi ia i raro ake i te porokaramu koi tita.

Aere atu tikina tetai kapi peapa naau no runga i te kopaeanga ki ko i te opati o te WATSAN, Muri me kore ki te opati o te tuanga Taporoporo i Avarua.