Porokaramu i Muri/Avana

Mei tetai 40 patene o te kino e tae nei ki roto i te tai roto no ko mai i te au ngutuare e kare to ratou vairanga repo tangata e meitaki ana. 

Akara oonu atu tatou i ta te Kavamani Kuki Airani e rave nei na roto i te tauturu a Nuti Reni e Aotireria koia ko te rapu atu i te takore i te kino e tae nei ki roto i te tai roto.

Ko te tango o teia porokaramu tei rangatira ia ki te tai roto o Muri, i te akaiti mai i te au akapapaanga vairanga repo i roto i te au ngutuare.  Na roto i te rangatira a te opati WASTAN no te au ngutuare o Muri/Avana kia akameitaki ia e kia mako te angaanga.

Rangatira ia teia ikianga ki Muri e Avana.  No te mea ko te tai roto i Muri ko tetai ngai maata rava teia no te manuiri turoto i runga nei i te enua.  Takataka ua te repo kino i teia ngai. 

 Koukouanga no runga i teia porokaramu:

  • 244 au ngutuare tei rangatira i raro ake i teia porokaramu.
  • E 6 rai au vairanga repo tei tau ki raro ake i te papa ture a te Pae Paruru Maki 2008
  • E 150 au ngutuare  i te pae tai te ka anoanoia i te akameitaki mai i to ratou vairanga repo tangata kia tau te reira i raro ake i te papa ture
  • Ko te toenga o te au ngutuare ka anoanao katoa ia ratou i te akameitaki mai i to ratou turanga vairanga repo tangata
  • Ko te au ingoa o te au vairanga repo e akameitaki ia nei koia Biolytics, Birock e te Econotreat
  • Kua anoano ia teia au ngutuare i te tutaki mai e $1000 no te akameitaki atu i to ratou vairanga repo tangata
  • Kua tamanakio ia e ka oti teia porokaramu i roto ia Tiunu 2013
  • Kua turuia teia porokaramu e te kavamani Nuti Reni e $3 mirioni
  • I roto ia Noema 2012 kua akameitakiia e 91 au ngutuare.  Aere ki te kainga akara i te turanga o teia porokaramu [homepage link].