Porokaramu no te Repo

Ko te akanoonooanga a te WATSAN, e 3 mirioni, ki runga i teia porokaramu no te akameitaki mai i te turanga o ta tatou tita e pera katoa repo tangata kia iti mai te kino e tupu nei ki runga i to tatou aorangi i te Kuki Airani nei.

Kua akanooia teia porokaramu, akamataia i te mataiti 2011, e toru mataiti i teia taokotaianga i rotopu i te kavamani Kuki Airani, Nuti Reni e te Aotireria.

  • Kua riro na te Muri/Avana i rangatira i teia porokaramu i te akamatutu e te akameitaki anga i te vairanga repo tangata i roto i te au ngutuare i Muri e Avana e tae uatu ki te openga o teia mataiti 2013
  • Akamatutuia i te ngai vairanga tita/vairanga repo.  Na roto i te okoanga mai i tetai au kakapo tanika no Rarotonga e Aitutaki
  • Akaketaketa i te au ture te ka akanooia te ka tauturu i te akameitaki mai i te turanga o to tatou aorangi.
  • Akara ki te tuatau ki mua – Kua akanooia tetai ripoti no te akara atu i tetai au parani akameitaki i to tatou turanga vai repo no te roa anga o te tuatau no Rarotonga e pera katoa Aitutaki.  Te akara matatio ia nei teia e te kavamani Kuki Airani.
  • Kia akakiteia teia na roto i te au oire – Ko te mea maata koia ko te repo no ko mai i te animara, Taporoporo i te au kauvai, ko te kopaeanga e te au turanga o te vai repo kia manitia ia te reira.
  • E kimianga tau teia no te akameitaki atu i tetai turanga manea no te ngai vairanga repo te ka riro ei paruru i to tatou tai roto.
  • No runga i te mato vai meitaki kia akatanoia na roto i te angaanga kapiti ki te Minitiri o te Pae Moana i te tukuanga mai i te tango no runga i te mato vai, kia tano ki te au tuanga enua.
  • Kia tau ki te turanga o te au ngai e noo ana te manuiri – Kua atuia mai tetai akanoonooanga e to ratou akamaramaanga no runga i te vairanga repo ki roto i te au ngai kimianga puapinga.