Repo no te Animara

Pigs are contributing 15% of pollution affecting our lagoons. Take action today.

Kare oki tatou e kite animara ana ki roto i te tai roto, inara e manganui te kino te ka tupu mai ki to tatou tai roto me kare tatou e akono meitaki

Ko tei kitea mai i raro i te kimikimianga manako a te opati WATSAN mei tetai 15 patene o te kino a tae nei ki roto i te tai roto no ko mai i te repo animara na roto mai i te au ara kauvai natura.  I runga nei ia Rarotonga te maataanga o teia kino, no ko mai i te puaka e pera katoa te puaka nio e te puaka toro tei tapeka ia ki te pae kauvai.

Kua kite ainei koe e ko te puaka e 10 rita repo ona i te ra?  E pera katoa ko te repo puaka e kino tiaki aia no te tai roto.

Me maata roa te mero repo e tae nei ki roto i te tai roto ka katupu mai aia i tetai au rau rakau kino i te tamanata atu i te ika e tetai uatu au kai no te moana mai.

Ka anoano ia i reira tatou i te akara matatio atu i teia au ravenga no te akaiti mai i te kino e tae nei ki roto i te tai roto.

  • Tapeka i taau animara kia mamao te reira no te pae kauvai, mei tetai 5 mita.
  • Auraka e kopae ke atu i te repo animara ki raro i te kauvai.
  • Tamata i te riringi i te ua rakau ei ravenga i te koi i te repo o te animara.  Taangaanga atu ei maniva kai.
  • Kia angai taau animara ki tetai numero tau, kia mama i te angai anga, kia kore e riro mai ei teiaa.
  • Angai ma te tutaku putuputu i taau animara.  Na roto i teia ravenga ka mama iakoe i te rapakauanga i te au manamanata e to ratou tuanga oraanga animara.

Akara i ta matou pia tutu, ka akapeea koe i te akonoanga i taau puaka [link to tv ad]

Ko te au tangata marokiakia e te makokore i te akono i ta ratou puaka e tetai uatu animara, i raro ake i te papa ture a te Marae Ora ka akavaanga ia koe e ka akautuanga ia koe e te ture.  E mea tau kia akono meitaki koe i taau animara. 

Ui koe i teia uianga kia koe:  Te aru ainei koe i teia au takaianga?  Te rave ainei koe i teia i te paruru atu i te repo puaka?

Me ko taau pauanga e “KARE”, kia akatano viviki koe iakoe, raveia ine!