Taporoporo Vai

Kua akatinamou te Kuki Airani i te vai ua no te ngutuare, kimi puapinga e te pae tanutanu.  Ko te vai tetai apinga natura puapinga roa atu ki te oraanga tangata.  Kia Taporoporo ia e kia akaiti ia te kai moumou vai.

Tamata i teia au akaueanga no te taporoporo me kore akarava i te vai:

  •  Auraka e pai ki roto i te pa vai.
  • Kapu i te vai ua ei pipi ki roto i te aua tiare me kore kai.
  • Auraka e vao ua i te paipa kia tae ua.
  • Taangaanga ua i te matini tama kapu e te pua kakau me ki.  
  • Akapuapinga i te vai e tae mai ana ki vao i te au apinga matini.
  • Taangaanga i te vai tunu kai e pera katoa vai o te tangaka ika no te pipi tiare
  •  Tamou i tetai rapakauanga akarava vai ki runga i toou toireti.
  •  Tamou i te tetai rapakauanga akarava vai ki runga i toou paipa papi.

Te inangaro nei te opati WATSAN i te akamaroiroi i te au ngutuare e te au ona kimi puapinga kia akono meitaki i to kotou au paipa vai no te taporoporo i te vai.