Te opati WATSAN

Ko te opati WASTAN koia ko te Vai, Tita e te Vai Repo i raro ake i te akatereanga a te Pae o te Angaanga.

Kua akatupu ia teia opati WATSAN in roto i te mataiti 2011 no te angaanga atu ki runga i te turanga o te Vai, Tita e te Vai Repo i roto i te Kuki Airani.

I raro ake i te arataki o te Minita o te Pae Angaanga Teariki Heather e manganui te au angaanga e rave ia nei e te opati WATSAN mei te parani, rave e te akakitekite i te iti tangata i ta tatou ka rave i te tieni anga i to tatou manakonako anga no runga i te Vai, Tita e te Vairanga Repo.

Ko te akoroanga maata o te WATSAN koia ko te $3 mirioni i raro ake i te porokaramu WMI no te akameitaki i te turanga tita e te vairanga repo i runga ia Rarotonga e Aitutaki. 

E 6 au aronga angaanga i roto i teia opati.  E angaanga ana ratou mei roto mai i te are uipaanga o Muri, Ngatangiia.

E 6 aronga angaanga o te opati, e tei roto matou i te are uipaanga i Muri, Ngatangiia, Rarotonga, Kuki Airani.
Ka inangaro ainei koe i te angaanga no te opati WATSAN? Akara i teia kapi no te au angaanga ou.
Ka tuku ia te au karere no te au angaanga te ka tupu i roto i te opati WATSAN ki runga i teia kapi.