Te Vairanga Tita

Kua akatuera iatu teia vairanga tita i te mataiti 2005. E kua akanooia tetai kimianga ravenga no runga i te vairanga anga repo i Rarotonga nei.

Kua patu ia teia ngai vairanga anga vai repo e kua tapiri ia ki te arikianga one.

Ora Tuera

Monite ki te Varaire 8 popongi – 4 aiai

Maanakai 8 popongi – 12 avatea

Tutaki

Motoka $10, Toroka meangiti $10, Toroka maata $20, Avata tita $20, Toroka mamaata $40

Auraka rava tetai au apinga kikino mei te (TV, pia manako, tereponi, pia akaanuanu, apinga poitini) kia taria ki te ngai vairanga anga tita no te mea e kino maata ta teia au apinga ka akatupu.  Ko te ngai e vai nei teia au apinga nei, te kimikimi ia nei.  I te akaraanga ka akatuera ia teia i roto nei i teia mataiti 2013 no te kimikimi anga oonu.

Me anoano koe i te kimi marama akaou atu, taniuniu atu i te Vairanga Repo o Rarotonga ki runga i te numero 29039.

Kua akatuera iatu teia vairanga tita i te mataiti 2005. E kua akanooia tetai kimianga ravenga no runga i te vairanga anga repo i Rarotonga nei.

Kua patu ia teia ngai vairanga anga vai repo e kua tapiri ia ki te arikianga one.

Ora Tuera

Monite ki te Varaire 8 popongi – 4 aiai

Maanakai 8 popongi – 12 avatea