Tita

Kua riro teia ei apaianga teiaa e te ngata no tatou Kuki Airani, no runga i to tatou vairanga anga repo tangata e pera katoa te ngai titirianga tita.  E aka pouanga moni teia ki runga i te turanga o to tatou enua. 

Te kimikimi oonu nei te tuanga o te WATSAN i tetai au ravenga i te akaiti mai i te manamanata o te ngai titirianga tita.  Kia akameitaki ia mai, e kia akamaroiroi ia to tatou iti tangata Kuki Airani e te au turoto i te kopae atu, akaiti mai, e te taanganga akaou i te reira.

Akara atu i te karere koi tita i runga nei ia Rarotonga
Ko teia kapi ka akamarama atu aia i te au tita te ka tano i te kopae i roto i te Kuki Airani e te au akanooanga tau no te iriiri i taau tita.
Te ora tuera, moni tutaki e tetai uatu tuatua no runga i te Vairanga Repo o Rarotonga.