Vai

E apinga puapinga kia rauka ia tatou i te titau atu kia meitaki te turanga o to tatou vai. 

Ko te vai e apinga puapinga te reira pera tikai no te au pa enua rikiriki mei te Kuki Airani.  Ka anoanao ia tatou i te tapapa atu i to tatou au kapuanga vai no te au tuatau manako kore ia me kore te tuatau ua kore.

Kare e tavairakau iana te vai i runga ia Rarotonga e pera katoa te au pa enua i vao mai, no reira ka vai rai tetai au manumanu kino i roto i te vai. 

No reira e anoano na te Pae o te Angaanga i te kimi atu i tetai au ravenga no te akameitaki mai i te turanga o to tatou vai i te Kuki Airani nei. 

Ka rauka iakoe i te kite i konei, e eaa te turanga o te vai i runga ia Rarotonga nei.
E puapinga te taporoporo i te vai i runga nei i te enua, pera tikai i te tuatau maro. Aere ki teia kapi no te akara atu i tetai au ravenga no te taporoporo vai
WATSAN staff demonstrate water monitoring equipment to a group of local school students
Kua piri atu te Kuki Airani ki tetai taokotaianga no te akameitaki atu i te turanga o to tatou vai i roto nei i te pa enua Pasifika