Vai Repo

To tatou kapuanga tai roto natura i roto nei i te pae moana Pasifica e mura mata no tatou e pera katoa e oraanga no tatou Kuki Airani.  E teretereanga akau roa e te akau poto i te apai mai i te puapinga.  Ka kino te tai roto me kare tatou e akono i te au mea ta te tangata ka akatupu e to tatou mako kore ki te tai roto.

Ko te opati o te WATSAN te timata pakari nei ratou i te Paruru i te purotu e te mekameka o te tai roto i Rarotonga nei e pera katoa a Aitutaki.  Na roto i te akanoonooanga i te au ravenga akameitaki i te turanga o te vairanga repo tangata, te repo o te animara, e te vai repo e na roto nei i te kauvai ki te tai roto.   

I roto i te mataiti 2011 i te Kuki Airani nei kua akanoonooia tetai parani no te vairanga anga repo tangata i raro ake i te papa ture a te Pae o te Paruru Maki 2008.  Kua akatinamouia te au ture e te turanga i te akanoo i tetai vairanga repo papu.  

WATSAN staff assess a on-site sanitation system
E $3 mirioni te akapouanga moni i runga i teia porokaramu e rave nei te opati WATSAN. E manganui te au angaanga e rave ia nei i raro ake i teia porokaramu no te akameitaki i te turanga o te tai roto e te tita i runga nei ia Rarotonga e Aitutaki.
Te angaanga kapiti nei te Kavamani Kuki Airani ki te porokaramu tauturu a Nuti Reni e pera katoa Aotireria no te kimi ravenga atu i te akaiti mai i te kino e tupu nei ki to tatou aorangi e te tai roto i Muri.
Te repo o te animara, e mea kino te reira no te tai roto e te moana. Akara i teia tuanga no te au akaueanga tau no te akono i taau animara kia kore te reira e takinokino atu i te aorangi.