Vai, Tita e te Repo

Akono ia to tatou aorangi no te uki a muri mai:  Ko te opati WATSAN ko te Vai, Tita e te Repo i raro ake i te akatereanga a te Kavamani Kuki Airani.  

Kua akatinamou ia teia opati i te mataiti 2011 no te akono i to tatou aorangi pera tikai to tatou tai roto.  E rave iana teia angaanga na roto i tetai au porokaramu tei akonoo ia no te taporoporo i to tatou aorangi ma te akameitaki mai i te turanga o te vai, tita e te repo ki te iti tangata o te Kuki Airani.